ทุนสนับสนุนโครงการ Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปี 2565
18/04/2022
เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย
09/05/2022

Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าในธุรกิจ”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าในธุรกิจ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) เวลา 09.30-12.00 น.

 Highlight Topics 

– Integrated Digital Supply Chain for COVID-19 Medical Supply

– COVID-19 Vaccines Track and Traceability Platform for Cold Chain and Patient Safety

– ระบบบูรณาการข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : Click

สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย *ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2565