โครงการ Mahidol Startup Thailand League 2022
23/03/2022
ทุนสนับสนุนโครงการ Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปี 2565
18/04/2022

Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ (อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสื่อ (ICT) ม.มหิดล วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) เวลา 13.30-15.30 น.

Highlight Topics

– Concept แนวความคิดของเทคโนโลยี AI

– จุดเริ่มต้น (ความคิด) ของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานเกษตรกรรม

– การใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจสอบมาตรฐานชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าว

– การนำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ

– ตัวอย่างกรณีศึกษา (Success case)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : Click!!

สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย * ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2565