iNT ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
12/07/2021
นักศึกษา ม.มหิดล ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ระดับประเทศ และได้รับคัดเลือกร่วมแสดงผลงานรอบ Demo Day
20/07/2021

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมและผลงานทรัพย์สิทนทางปัญญา”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรของโครงการ (P4Siree2021) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและผลงานทรัพย์สิทนทางปัญญา” ผ่านระบบออนไลน์ Webex เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรของโครงการ