ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
17/02/2022
TEAnity สตาร์ทอัพรักษ์โลก คิดค้นเทคโนโลยี PALFA Filter ฟิลเตอร์จากเส้นใยใบสับปะรดสำหรับบำบัดน้ำเสีย
18/03/2022

‘HeaRTS’ เทคโนโลยีกายภาพและกิจกรรมบำบัดทางไกล

   เพราะเห็นถึงความยากลำบากของผู้ป่วยที่เขาต้องการกายภาพบำบัด หรือ กิจกรรมบำบัด แต่ด้วยในบางสถานการณ์ที่อาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาพบกับนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดได้ทันท่วงที จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าถึงความต้องการนั้นได้ จุดเริ่มต้นของ Startup ‘HeaRTS’ เทคโนโลยีกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล บริการด้วยใจ เข้าถึงง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ออกแบบมาเฉพาะคุณ มุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อ
การกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จาก On Site สู่รูปแบบ Online อย่างไร้รอยต่อ วางเป้าหมายสู่การเป็นหนึ่งใน Physical Therapy Hub ของ South East Asia

   วันนี้ทีม iNT (อิ๊นท์) จะพามาทำความรู้จักกับ Startup ผู้คิดค้นเทคโนโลยีกายภาพบำบัด กิจกรรมบัดทางไกล หรือ ‘HeaRTS’ (Healthcare Tele-delivery Service) หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการ Mahidol Incubation Program 2021 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ (CEO) และ รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ (ที่ปรึกษา) เป็นตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กายภาพบำบัดภครตี ชัยวัฒน์
(ตำแหน่ง CEO HeaRTS)

— จุดเริ่มต้นของการทำ Startup –

“เพราะเรามองเห็น pain point ความยากลำบากในการเดินทางของคนไข้ที่เขาต้องการนักกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดที่เชี่ยวชาญ เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ขาดผู้ดูแล หรือ สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน เราจะทำยังไงให้การบริการของเราสามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาได้ โดยที่ไม่ต้องพาเขาและครอบครัวออกมาเสี่ยงกับสถานการณ์โรคระบาด ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ป่วยและครอบครัวเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ แต่สังคมก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน เมื่อเรามองเห็นถึง pain point ในจุดนี้ และคิดว่าเราต้องหาโซลูชั่นใหม่ จากต้นทุนที่เรามีและโอกาสที่จะเกิดขึ้นใหม่ เพื่อมาช่วยในแก้ปัญหาและพัฒนางานของเราให้ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจการทำ Startup”ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ (CEO)

    “และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ ทางคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัมหิดล เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมความยั่งยืนของคณะ ด้วยการผลักดันความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เรามีอยู่ออกสู่สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การทำ Startup จึงเป็นคำตอบที่จะทำให้เราสามารถ Spin off  ขับเคลื่อนเทคโนโลยีออกไปสู่สังคมได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่จะมุ่งเน้นการทำตามพันธกิจหลักเพียงอย่างเดียว และเรายังมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งใน Physical Therapy Hub ของ South East Asia อีกด้วย รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ (ที่ปรึกษา)

— ข้อดี จุดเด่นของเทคโนโลยี HeaRTS คืออะไร ? –

“HeaRTS หรือ Healthcare Tele-delivery Service เป็นแพลตฟอร์มการบริการทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล บริการด้วยใจ เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ออกแบบมาเฉพาะบุคคล บริการทางไกลที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ (CEO)

   “แพลตฟอร์มนี้จะถูกออกแบบโดยใช้ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ที่เป็นความเข้มแข็งของทางคณะกายภาพบำบัด มั่นใจได้เลยว่าการกายภาพบำบัด หรือ กิจกรรมบำบัด จะมีความแม่นยำ การพัฒนาระบบ Database ได้อย่างชาญฉลาด ใช้ฐานข้อมูลในการจัดแยกประเภทบนพื้นฐานของคนไข้ และนำมาพัฒนาระบบได้อย่างตรงจุด สามารถมั่นใจในคุณภาพของการรักษา ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของทางคณะกายภาพบำบัด และสำหรับแผนในอนาคตเราไม่ได้มองแค่คนไข้เท่านั้น แต่เรามองถึงว่าเทคโนโลยีของเราจะเป็นที่ปรึกษา ฝึกฝน ให้กับนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดด้วย” รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ (ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
(คณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล / ตำแหน่ง ที่ปรึกษา HeaRTS)

— อะไรคือความท้าทายในการทำ Startup —

“ความท้าทายของเราคือ การศึกษากลุ่มลูกค้า ผู้ใช้งาน การมองตลาด Business Model เราไม่เคยเรียนรู้ด้านนี้อย่างจริงจัง และเรามองว่าความท้าทายนี้เป็นโอกาสสำคัญ ที่ทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ ได้ความรู้จาก Mentors ที่เป็นคนทำธุรกิจจริงและประสบความสำเร็จ ให้เราได้มองเห็นในมุมที่ต่างออกไปจากเดิม” รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ (ที่ปรึกษา)

“จุดที่ท้าทายสำหรับเราคือ เราจะทำอย่างไร ให้สามารถใช้ต้นทุนและเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ ต้นทุนและเครือข่ายใหม่ มาเชื่อมโยงกัน เชื่อมต่อเข้าหากันอย่างเป็นระบบ ต้นทุนเดิมเรามีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญในงานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดอยู่แล้ว และ Business Model เป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้เราเห็นถึงคุณค่าของต้นทุนเดิมที่เรามี มองเห็นเส้นทางในการนำมาต่อยอด สร้างประโยชน์ได้อย่างชัดเจน” ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ (CEO)

— วางแผนอย่างไรในอนาคตสำหรับเทคโนโลยี HeaRTS —

“เราตั้งใจจะพัฒนา HeaRTS ให้เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางองค์ความรู้ ไม่ใช่เพียงผู้ป่วยเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์แต่เรามีแพลนจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปทางนักวิชาชีพกายภาพบำบัด มีบทเรียนให้ฝึกฝน ผ่านการ Trainingการสอนผ่านระบบ HeaRTS ยกระดับวิชาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทั้งคนไข้และนักวิชาชีพควบคู่กันไป ” รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ (ที่ปรึกษา)

“เราวางแพลนที่จะมองหาแหล่งทุนที่จะมาร่วมพัฒนา HeaRTS เรามองเห็นว่าเทคโนโลยีของเราสามารถถูกต่อยอด และพัฒนาไปได้อีกไกล” ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ (CEO)

— สุดท้ายนี้ อยากให้ฝากอะไรถึงคนที่สนใจด้าน Startup หรือคนที่เขากำลังทำ Startup อยู่ในปัจจุบัน –

“เชื่อว่าหลายคนมีความกลัว กลัวที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน จะบอกว่าความกลัวไม่ใช่เรื่องผิด ความกลัวจะเป็นสิ่งที่เมื่อเราก้าวผ่านจะทำให้เราพัฒนา ถ้ากลัวการทำ Startup ต้องยิ่งเข้าหา ต้องยิ่งเข้ามา ยิ่งไม่เข้าใจ ต้องยิ่งทำความรู้จัก เมื่อเราก้าวผ่านความไม่รู้ เราจะรู้เลยว่าเราทำอะไรได้อีกเยอะเลย Startup ไม่ใช่แค่การทำธุรกิจเพื่อการค้า แต่เป็นธุรกิจที่เราสามารถทำเพื่อสังคมได้ ทำให้สังคมดีขึ้น แก้ไข พัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน อยากให้ทุกคนเข้ามาลองดู” ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ (CEO)

“ต้องกล้าที่จะเสี่ยง ความเสี่ยงที่มากที่สุด ก็คือ การที่เราไม่คิดจะเสี่ยงอะไรเลย  ถ้าเรามี Passion ที่คิดจะทำอะไรต้องทำเลย เราไม่มีทางเห็นจุดจบ ถ้าเราไม่เริ่ม เรามี Passion เราเชื่อในทีมของเรา เราเชื่อมั่นในงานของเรา แล้วลองก้าวเข้าไปทำสิ่งนั้นเลย ” รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ (ที่ปรึกษา)