แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ
26/10/2020
ชาถั่งเช่ามังสวิรัติสีทองต้านภูมิแพ้
26/10/2020

เครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหารผู้ป่วยมะเร็ง

รายละเอียดผลงาน

  Happetite  เป็นเครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหารที่มีการผสมผสานจากคุณค่าสมุนไพรไทย ร่วมกับ ผัก ผลไม้ และ สารสกัดจาก Superfood ที่ได้รับมาตรฐาน USDA organic โดยมี Dose รองรับจากงานวิจัยแล้วนำไปผ่านกระบวนการสกัดเย็น (Cold-pressed) และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยแรงดันสูง (High pressure processing) แทนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้สูงสุดในปัจจุบัน อีกทั้งยังผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ผู้ประดิษฐ์หลัก : พรพิมล  นันท์ธนะวานิช, ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu