ขอเชิญสมัครเข้าร่วม FREAK Talks by P’ Golf
14/08/2018
ทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ต.ค. 61
11/09/2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม Hack your Tech 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innotech) ม.มหิดล ร่วมกับบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขัน Hack Your Tech 2018 ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับการศึกษา ปริญญาตรี โท หรือ เอก นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวนจำกัด 10 ทีมๆละ 5 คน

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://ict.mahidol.ac.th/hackyourtech/