ขนมไดฟุกุจากบัวหลวง
16/03/2022
เต้าหู้ถั่วเหลืองผสมกากถั่วดาวอินคา
17/03/2022

กรรมวิธีผลิตสารก่อเจลจากเห็ด

รายละเอียดผลงาน
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ต้องมีลักษณะอ่อน เคี้ยวง่าย มีความข้นและหนืด เพื่อช่วยให้เคี้ยวกลืนง่าย ป้องกันการติดคอ นักวิจัยจึงได้พัฒนากรรมวิธีการเตรียมสารก่อเจลจากเห็ดที่ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเกิดเจล 

ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางสาว วรางคณา ศรีจำนงค์ และคณะ
ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu