กิจกรรม Workshop “Data for Entrepreneur”
15/11/2022
MAHIDOL KICK OFF TO TED YOUTH STARTUP
25/11/2022

สัมมนาออนไลน์ “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00-12.00 น.)

Highlight Topics กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง..

– นวัตกรรมการผลิตพืชในระบบ Plant Factory /Smart Farming
– การเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของระบบการผลิตพืชในระบบ Plant Factory
– การจัดการแมลงศัตรูพืชและโรคพืชในโรงเรือนปลูกพืชระบบปิด
– คุณประโยชน์ของเห็ดที่มากกว่าแหล่งอาหาร / ชนิดเห็ดที่สามารถเป็นเห็ดเศรษฐกิจได้
– แมลงกินได้ แหล่งโปรตีนทางเลือกสำหรับอาหารมนุษย์และสัตว์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/DgGzXhYAbAUzW58J7

*ปิดรับลงทะเบียน 19 ธันวาคม 2565 สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!