สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
14/12/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 กฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
22/12/2022

MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Sustainability ปรับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักกับนวัตกรรมการผลิตพืชและแนวทางการเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืช

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Sustainability ปรับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในหัวข้อ  “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ , ดร.เนติยา การะเกตุ , ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี และ ดร.ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตพืชและแนวทางการเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืช ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT (อิ๊นท์) ได้ที่ :

Website : https://int.mahidol.ac.th/

FB : https://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University

โทร : 02-849-6050