MaSHARES co-working space เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้พื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลร่วมกับส่วนงานที่กำกับดูแลพื้นที่นั้น
Download แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและอัตราค่าใช้สถานที่  Click

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในMaSHARES
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • โปรเจคเตอร์
 • Flipchart
 • บอร์ดเกม
เครื่องมือภายใน Maker Space
การติดต่อเพื่อขอใช้บริการเครื่องมือภายใน Maker Space
 1. ผู้ใช้บริการต้องทำความเข้าใจข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมือภายใน Maker Space
 2. ผู้ใช้บริการกรอก “แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือใน Maker Space” ให้ครบถ้วนและชัดเจน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือขึ้นรูปต้นแบบสามมิติภายใน Maker space ได้ที่หน้าเว็ปไซต์สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือขอแบบฟอร์มได้ที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Download แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือขึ้นรูปต้นแบบสามมิติ Click
 3. ผู้ใช้บริการนำ “แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือขึ้นรูปต้นแบบสามมิติภายใน Maker space” ไปยื่นผู้ดูแล Maker Space เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ ก่อนขอใช้บริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนักศึกษา ให้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ
 4. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-849-6420
< 2022 >
September 11 - September 17
 • 11
  September 11, 2022
  No events
 • 12
  September 12, 2022

  สอบข้อเขียน RA

  09:00 -12:00
  September 12, 2022

  No additional detail for this event.

 • 13
  September 13, 2022
  No events
 • 14
  September 14, 2022
  No events
 • 15
  September 15, 2022
  No events
 • 16
  September 16, 2022
  No events
 • 17
  September 17, 2022
  No events

MaSHARES at Salaya (MB) Opening Hours:

 • 8.30am – 4.30pm

MaSHARES at Salaya (True Lab) Opening Hours:

 • 8.30am – 4.30pm