อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
26/10/2020

น้ำยาในการทำความสะอาดทางทันตกรรม

รายละเอียดผลงาน

  สุขภาพช่องปากเป็นปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับการดำรงชีพ สุขภาพ และคุณภาพชีวิต จึงมีนโยบายหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ในทางทันตกรรมเพื่อเน้นการส่งเสริมป้องกัน ทางทันตสุขภาพในช่องปาก การใส่เครื่องมือทันตกรรมชนิดถอดได้ในช่องปาก ได้แก่ เครื่องมือฟันเทียมทั้งปาก เครื่องมือฟันเทียมบางส่วน เครื่องมือในการเคลื่อนฟันทางจัดฟันแบบถอดได้และเครื่องมือคงสภาพของฟันชนิดถอดได้ ที่ใส่เข้าไปในช่องปากจะเป็นการเพิ่มสิ่งแปลกปลอมเข้าในช่องปากทำให้เพิ่ม การยึดเกาะของเศษอาหาร คราบจุลินทรีย์ จำนวนเชื้อแบคทีเรีย และหินน้ำลาย ตามฐานและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใส่ จะมีผลต่อสุขภาพทางช่องปากของผู้ป่วย ทำให้มีโอกาสเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ  กลิ่นปาก และก่อโรคในช่องปากได้ง่ายขึ้น มีรายงานว่าเชื้อโรคที่สามารถยึดเกาะบนฐานฟันเทียม ได้แก่ เชื้อรา (Candida albicans) อีกทั้งการยึดเกาะของคราบจุลินทรีย์ และหินปูน จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์สุรชัย เดขคุณากร และคณะ  
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu