24/06/2022

💵 วันสุดท้าย !! ปิดรับสมัครทุน ‘Pre-Talent Mobility’

โครงการ Talent Mobility เปิดรับสมัครทุน ‘Pre-Talent Mobility’ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Click !
20/06/2022

💡สัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND : Medical Innovations Development Center) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.” 🩺 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 […]
24/06/2022

💵 เปิดรับสมัครทุน ‘Pre-Talent Mobility’

โครงการ Talent Mobility เปิดรับสมัครทุน ‘Pre-Talent Mobility’ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Click !
27/06/2022

🚀 Born To be a Billionaire EP3 by Mahidol Startup Club

กิจกรรม Born To be a Billionaire ใน Episode 3 พบกับ คุณเติร์ด วง Tilly Bird หรือ “เติร์ด-อนุโรจน์ เกตุเลขา” 👩‍ ที่จะมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ เจาะ insight เบื้องหลังจุดเริ่มต้นสู่การเป็นนักร้องที่ได้รับชื่อว่าประสบผลสำเร็จมากที่สุดในขณะนี้ วิธีการรับมือกับสิ่งที่บางครั้ง อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดหรือวางแพลนไว้ ลงทะเบียนได้ที่ : […]
01/06/2022

💡 กิจกรรมอบรม ‘เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ’

Coming Soon…