20/06/2022

💡สัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND : Medical Innovations Development Center) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.” 🩺 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 […]
14/06/2022

💡MUQD Webinar series 2: Achieving excellence ในหัวข้อ “อยากเป็น innovator ต้องเริ่มอย่างไร”

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUQD Webinar series 2: Achieving excellence (กิจกรรมครั้งที่ 10) ในหัวข้อ “อยากเป็น innovator ต้องเริ่มอย่างไร” วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. […]
10/06/2022

🚀 Thailand Social Case Competition ประจำปี 2022 โดย AIESEC in Thailand

SCC หรือ Thailand Social Case Competition  จัดกิจกรรม “Thailand Social Case Competition ประจำปี 2022 โดย AIESEC in Thailand” เปิดโอกาสให้ทั้งน้องๆ มัธยมศึกษา (ตั้งแต่ม. 4 เป็นต้นไป) จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย (ปี 1-4) ทั้งมือใหม่และมือโปรได้มาออกไอเดียใหม่ๆ […]
20/05/2022

💡 OSH Avenue International Conference ‘Sharing the Safety Perspective with work-life balance in the next to normal’

“ความปลอดภัยคือคุณค่าของชีวิต วันนี้และอนาคตของเรา” สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน หรือ สสปท. จัดงานสัมมนาวิชาการด้วยรูปแบบดิจิทัล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด “Avenue International Conference ‘Sharing the Safety Perspective with work-life […]
20/05/2022

💡 OSH Avenue International Conference ‘Sharing the Safety Perspective with work-life balance in the next to normal’

“ความปลอดภัยคือคุณค่าของชีวิต วันนี้และอนาคตของเรา” สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน หรือ สสปท. จัดงานสัมมนาวิชาการด้วยรูปแบบดิจิทัล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด “Avenue International Conference ‘Sharing the Safety Perspective with work-life […]