01/06/2022

💡 ขยายเวลารับสมัคร ! การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565 โดย NIA

NIA เปิดม่านเฟ้นหาสุดยอด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมประเทศไทย เพื่อคว้าโอกาสก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ เป็นแนวหน้ายืนหนึ่งโชว์ผลงานสู่สายตาชาวโลก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น และสามารถสร้างคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม นวัตกร นักเรียนนักศึกษา อย่ามัวรีรอที่จะคว้าโอกาสทอง ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3o มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)
20/05/2022

🤝 iNT x CRS บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ” ให้กับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
10/02/2022

💡iNTxEG กิจกรรมบรรยายพิเศษ ‘การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต’

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต” โดย ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม บริษัทพนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 13.00-16.30 น.) ห้องประชุม R-238 อาคาร 1 […]
18/02/2022

🤝 MICC x Grand SK Corporation

  ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Grand SK Corporation ซึ่งประกอบด้วยบริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด (SKP.) บริษัท ไทยรับเทค จำกัด (TRT) บริษัท โพลีเมท จำกัด เพื่อหาแนวทางในการผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การนำใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและเชิงพาณิชย์ร่วมกัน อ่านข่าวเพิ่มเติม […]
10/02/2022

🤝 iNT x LA บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘มาทำความเข้าใจแนวทางการรับบริการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมบุคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘มาทำความเข้าใจแนวทางการรับบริหการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ’ ให้กับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล