20/04/2022

💵 วันสุดท้าย ! ปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบ 2 ปี 65

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบที่ 2 สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยภาครัฐปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 500,000 บาท/โครงการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 17 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR CODE หรือเข้าไปที่ […]
06/06/2022

🚀 ARI–TECH STARTUP CONNEXT 2022

NIA ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย หรือ AIEAT จัดทำ “โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที สู่การขยายตลาด” หรือ “ARI – TECH STARTUP CONNEXT 2022” ขอเชิญ Deep Tech Startup ที่มีความถนัดจัดเจนด้าน Artificial Intelligence, Robotics, Immersive และ IoT เข้ารวมโครงการ […]
31/05/2022

💵 เปิดรับสมัครทุน ‘Pre-Talent Mobility’

โครงการ Talent Mobility เปิดรับสมัครทุน ‘Pre-Talent Mobility’ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Click !
07/02/2022

💵 วันสุดท้าย ! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’

วันสุดท้ายแล้ว !! สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดรับข้อเสนอโครงการ  ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’ เงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ ทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ โดยผู้สนใจสมัครยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการ SET-E Learning อย่างน้อย 3 รายวิชา และนำหลักฐาน SET-E Learning Certificate พร้อมด้วยแบบฟอร์ม […]
07/02/2022

💵 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดรับข้อเสนอโครงการ  ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’ เงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ ทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ โดยผู้สนใจสมัครยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการ SET-E Learning อย่างน้อย 3 รายวิชา และนำหลักฐาน SET-E Learning Certificate พร้อมด้วยแบบฟอร์ม Concept Proposal […]