06/12/2022

💵 โครงการทุน ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022‘

โครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022’ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาทางนี้ !! โอกาสที่จะได้รับทุนเพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจ มูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท กับโครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022‘ —————————————— ด้วยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม […]
06/12/2022

[MUI Robotic] @ห้องประชุม ชั้น 1, 2 ห้อง

02/12/2022

[iNT] สอบข้อเขียน ห้องประชุมชั้น 2

06/12/2022

🚀 กิจกรรม Workshop “𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫” พบกับ “คุณนพ พงศธร ธนบดีภัทร” CEO & CO-Founder Eddu Group International และ CEO & CO-Founder […]