05/01/2023

🚀 กิจกรรม 𝐏𝐫𝐞-𝐈𝐧𝐜𝐮𝐛𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟑 : Opening Day

05/01/2023

💵 ทุน ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022‘ เปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ. 2566

โครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022’ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาทางนี้ !! โอกาสที่จะได้รับทุนเพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจ มูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท กับโครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022‘ —————————————— ด้วยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม […]
27/12/2022

[สถาบันวิจัยประชากร] ห้องประชุมเล็กชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง

06/12/2022

💡 กิจกรรมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act” ร่วมทำความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 กฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ” จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม […]