06/01/2023

💡 กิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology”

iNT ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝟑𝐃 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲” มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ได้ทดลองใช้งาน และลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “คุณวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์” กรรมการผู้จัดการบริษัท Septillion วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 MaSHARES […]
19/12/2022

[iNT] Delta Hand-on Training ครั้งที่ 1

05/01/2023

🚀 กิจกรรม 𝐏𝐫𝐞-𝐈𝐧𝐜𝐮𝐛𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟑 : Hand On Training Day1

21/11/2022

[MB] Retreat หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ @ห้องประชุม ชั้น 1