07/03/2022

🚀 กิจกรรม MSEC Season 2 : How to Pitch

Mahidol Startup จัดกิจกรรม MSEC Season 2 ตอน Success Before Songkran (SBS) : How to Pitch สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ อยากจะสร้าง Startup ขึ้นมาให้ได้ แต่ไม่รู้ต้องเริ่มยังไง เราขอชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้และลงมือทำไปกับเราในช่วงเวลาก่อนสงกรานต์ เพื่อให้ทุกคน Success Before Songkran […]
07/03/2022

🚀 กิจกรรม MSEC Season 2 : Startup Finance

Mahidol Startup จัดกิจกรรม MSEC Season 2 ตอน Success Before Songkran (SBS) : Startup Finance สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ อยากจะสร้าง Startup ขึ้นมาให้ได้ แต่ไม่รู้ต้องเริ่มยังไง เราขอชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้และลงมือทำไปกับเราในช่วงเวลาก่อนสงกรานต์ เพื่อให้ทุกคน Success Before Songkran ไปด้วยกัน […]
07/02/2022

💵 วันสุดท้าย ! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’

วันสุดท้ายแล้ว !! สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดรับข้อเสนอโครงการ  ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’ เงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ ทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ โดยผู้สนใจสมัครยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการ SET-E Learning อย่างน้อย 3 รายวิชา และนำหลักฐาน SET-E Learning Certificate พร้อมด้วยแบบฟอร์ม […]
07/03/2022

🚀 กิจกรรม MSEC Season 2 : MVP

Mahidol Startup จัดกิจกรรม MSEC Season 2 ตอน Success Before Songkran (SBS) : MVP สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ อยากจะสร้าง Startup ขึ้นมาให้ได้ แต่ไม่รู้ต้องเริ่มยังไง เราขอชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้และลงมือทำไปกับเราในช่วงเวลาก่อนสงกรานต์ เพื่อให้ทุกคน Success Before Songkran ไปด้วยกัน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Click ! […]