10/01/2023

💡โครงการ FOREFOOD Acceleration Cohort (เปิดรับสมัครถึง 30 ม.ค.66)

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สวทช. เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการ “FOREFOOD Acceleration Cohort #1” โครงการพัฒนาธุรกิจที่มีฐานจากเทคโนโลยีเชิงลึกออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : shorturl.at/gqrvR (ตั้งเเต่วันนี้-30 มกราคม 2566) สอบถามเพิ่มเติม : 02-849 6420 : นางสาว […]
19/12/2022

[iNT] Delta Hand-on Training ครั้งที่ 2

05/01/2023

🚀 กิจกรรม 𝐏𝐫𝐞-𝐈𝐧𝐜𝐮𝐛𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟑 : Hand On Training Day2

05/01/2023

💡สัมมนาออนไลน์ “พลิกโฉม…สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INNOVATION FOR SUSTAINABILITY ในหัวข้อ “พลิกโฉม…สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากรกหมู” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 (เวลา 09.00-12.00 น.) ลงทะเบียนได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/agriculture_pig/