20/04/2022

💡 กิจกรรมอบรม ‘เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย สำหรับเครือข่ายผู้ประสานงาน’

\ Coming Soon…
24/05/2022

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประชุมกรรมการบริหารและกรรมการสถาบัน

20/05/2022

💡 “Born To Be a Billionaire” ตอน การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการจัดการภาษี by Mahidol Startup Club

Mahidol Startup Club จัดกิจกรรม “Born To Be a Billionaire” ตอน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการจัดการภาษี ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน /การวางแผนเงินส่วนบุคคล และหลังเกษียณ / การจัดการภาษี วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ 19.00-21.00 น. โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พี่โจ จากเพจ JoeEasyMoney […]
17/05/2022

🚀 Bangkok Startup Day “Shifting the world with Tech”

Bangkok Startup Day “Shifting the world with Tech” by Global Startup Hub BKK ร่วมกิจกรรม Pitching ในหัวข้อ “Shifting the world with Tech” เปิดรับสมัคร Startup จำนวน 12 บริษัท […]