13/06/2022

The Dremer Cashflow (Startup Club)

20/04/2022

💵 วันสุดท้าย ! ปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบ 2 ปี 65

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบที่ 2 สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยภาครัฐปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 500,000 บาท/โครงการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 17 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR CODE หรือเข้าไปที่ […]
10/06/2022

🚀 Thailand Social Case Competition ประจำปี 2022 โดย AIESEC in Thailand

SCC หรือ Thailand Social Case Competition  จัดกิจกรรม “Thailand Social Case Competition ประจำปี 2022 โดย AIESEC in Thailand” เปิดโอกาสให้ทั้งน้องๆ มัธยมศึกษา (ตั้งแต่ม. 4 เป็นต้นไป) จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย (ปี 1-4) ทั้งมือใหม่และมือโปรได้มาออกไอเดียใหม่ๆ […]
06/06/2022

🚀 ARI–TECH STARTUP CONNEXT 2022

NIA ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย หรือ AIEAT จัดทำ “โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที สู่การขยายตลาด” หรือ “ARI – TECH STARTUP CONNEXT 2022” ขอเชิญ Deep Tech Startup ที่มีความถนัดจัดเจนด้าน Artificial Intelligence, Robotics, Immersive และ IoT เข้ารวมโครงการ […]