27/06/2022

🚀 BIT Social Scale Up 2022: #INCUBATION BATCH

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสังคม “BIT Social Scale Up 2022: #INCUBATION BATCH ” สู่การชิงทุนกว่า 1.5 ล้านบาท มาร่วมยกระดับไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง กับโปรแกรมเตรียมความพร้อมสู่การนำเสนอไอเดียธุรกิจหรือ #pitching เตรียมตัวเข้าชิงทุนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อคว้าโอกาสสร้างและขยายผล Social Impact กันแบบ #ฟรี ๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม :  bit.ly/BIT2022_Incubation ตั้งแต่วันนี้ […]
06/07/2022

🚀 โครงการ ‘MU Developer Bootcamp’ เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาตัวจริง

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทชั้นนำอีกมายมาย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษามหิดล ทุกระดับ ทุกชั้นปี ไม่จำกัดสาขา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ‘MU Developer Bootcamp’ เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาตัวจริง ร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็น Digital University เพียงคุณมีทักษะหรือสนใจเกี่ยวกับ UX / UI , Back-end developers , AI […]
20/06/2022

💡สัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND : Medical Innovations Development Center) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.” 🩺 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 […]
06/06/2022

Basic Programming 8