23/05/2022

(ยกเลิก) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ซีรีส์การภาวนากับชีวิต

03/08/2022

💡กิจกรรมอบรม หัวข้อ “Biological evaluation of medical devices”

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เข้าร่วมอบรม หัวข้อ “Biological evaluation of medical devices” โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ (Biocompatibility) ร่วมกับการประเมินและการทดสอบตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 10993 series โดยสามารถนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินการ บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 – 12.00 […]
01/08/2022

🚀 MU Developer Bootcamp หัวข้อ First step Towards Data Science

  โครงการ MU Developer Bootcamp  : Journey to be Data Scientist  iNT x Thinking Machine หัวข้อ “What it Data Science : Data Science คืออะไร ?”  คุณจะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากบริษัท Thinking […]
03/08/2022

💡สัมมนาหัวข้อ “Innovation of Low Level Laser Therapy in Dermatology from Conceptual to Market (Case Study)”

  MIND Center Advancing Medical Innovations Seminar ขอเชิญแพทย์ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Innovation of Low Level Laser Therapy in Dermatology from Conceptual to Market (Case Study)” วันพุธที่ […]