15/09/2022

อบรมบุคลิกภาพ

17/10/2022

💵 Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022

 นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาทางนี้  โอกาสที่จะได้รับทุนเพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจ มูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท กับโครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022’ ด้วยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม […]
05/10/2022

🚀 Startup Workshop by True LAB : Startup Empathy

โอกาสสำหรับการทดลองเริ่มต้นทำธุรกิจ Startup MU YLP ร่วมกับ True LAB จัดกิจกรรม “Startup Workshop” สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่สนใจในธุรกิจ Startup ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/rYUkRTGui5g3f928A รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง เท่านั้น !! พิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมครบทั้ง 3 กิจกรรม ได้รับแบบทดสอบ Psytech […]
08/09/2022

ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท CYTRON TECHNOLOGIES CO.,LTD.