14/11/2022

🤝 BLITZiness Matching Networking by Sandboxen Club

BLITZiness Matching กิจกรรม Networking ครั้งที่ 2 ของ Sandboxen Club โดยในครั้งนี้มาในธีม Business Matching จัดขึ้นเพื่อคนที่มีไอเดีย หรือธุรกิจแล้ว กับคนที่มีความสามารถ และสนใจในการทำธุรกิจมาเจอกันเพื่อสร้างโอกาสในการพบเจอเพื่อนร่วมทีมที่จะสานต่อไอเดียธุรกิจไปด้วยกัน วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 17.00 น. สถานที่จัดงาน: trueLAB […]
27/10/2022

💡Workshop : Introduction to 3D Printing Technology

กิจกรรม “𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝟯𝗗 𝗣𝗿𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆” มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ทดลองใช้งาน และลงมือปฏิบัติจริง พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “คุณวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์” กรรมการผู้จัดการบริษัท Septillion วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2565 (เวลา 09.00 – 16.00) MaSHARES co-working […]
27/10/2022

🚀 MU Developer Bootcamp : Special Track ครั้งที่ 2

07/11/2022

iNT สอบข้อเขียนงาน Entrepreneurial Ecosystem