💡สัมมนาเปิดโลก Decarbonization เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

View Calendar
September 21, 2022 13:00 - 16:00

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) .มหิดล
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส
เปิดโลก Decarbonization เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

Highlight Topics 

  • ต้องทำธุรกิจอย่างไรให้ตอบโจทย์ SDG MOVE (Goal 13: Climate Action)
  • แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้ทันกระแสธุรกิจที่ยั่งยืน
  • จะทำธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากอะไรและทำอะไรบ้าง

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) เวลา 13.00 – 16.00 .
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/5dL1XYJhEYAmGnJX9
สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
* ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 กันยายน 2565

--------------------------------------------

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT (อิ๊นท์) ได้ที่ : 

Website : https://int.mahidol.ac.th/
FB : https://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University
โทร : 02-849-6050