🚀 DENSO Open Innovation Hackathon: Reimagine the Future of Manufacturing

View Calendar

DENSO รวมพลังร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร จัดกิจกรรม

'DENSO Open Innovation Hackathon: Reimagine the Future of Manufacturing'

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมการผลิต และ ร่วมกันสร้างโรงงานแห่งอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่

เปิดรับสมัครวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 65

รายละเอียดเพิ่มเติม Click !