🚀 Young Youth Connect : Networking สำหรับนักศึกษาที่จัดขึ้นโดย Sandboxen Club

View Calendar
September 5, 2022 All day
กิจกรรม Young Youth Connect : Networking สำหรับนักศึกษาที่จัดขึ้นโดย Sandboxen Club
เพื่อมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้มาพบปะทำความรู้จักกัน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันและมีการต่อยอดความร่วมมือนั้นต่อไปในอนาคต
สิ่งที่จะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ??
- โอกาสในการได้รู้จักกับเพื่อนต่างสถาบัน
- มุมมองแนวคิดจาก Speaker ภายในกิจกรรม
- โอกาสในการต่อยอดความร่วมมือเพื่อต่อยอดไปในอนาคต
- รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม Sandboxen Startup Clinic ที่จะจัดขึ้นภายในเดือน ตุลาคมเป็นต้นไป
❗❗เปิดรับสมัคร วันนี้ - 11 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น
สมัครได้เลยที่ https://bit.ly/3dOly25