🚀 The 3rd Kibo Robot Programming Challenge

View Calendar
𝐓𝐡𝐞 𝟑𝐫𝐝 𝐊𝐢𝐛𝐨 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞
NSTDA - สวทช. ขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน The 3rd Kibo Robot Programming Challenge
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee ของ NASA
ทีมผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก Kibo Robot Programming Challenge ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022
ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจาก NASA และนานาชาติ Run Program จริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS/Kibo)

รายละเอียดการสมัคร
 นักเรียนและนักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
ส่งใบสมัครถึง 16 พ.ค. 2565

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : www.nstda.or.th/spaceeducation/kibo-rpc2022/
สอบถามข้อมูล : spaceeducation@nstda.or.th / NSTDA SPACE Education
*** ผลตัดสินการแข่งขันของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด กำหนดการและข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
📃 ทีมที่ส่งโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ (e-Certificate)