🚀 ARI–TECH STARTUP CONNEXT 2022

View Calendar
NIA ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย หรือ AIEAT จัดทำ “โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที สู่การขยายตลาด” หรือ “ARI – TECH STARTUP CONNEXT 2022”
ขอเชิญ Deep Tech Startup ที่มีความถนัดจัดเจนด้าน Artificial Intelligence, Robotics, Immersive และ IoT เข้ารวมโครงการ “ARI–TECH STARTUP CONNEXT 2022“ เพื่อคัดเลือกเฟ้นหาสุดยอด Startup เข้าอบรมและให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจับคู่กับภาคธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 บริษัท ที่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ จากฝีมือสตาร์ทอัพไทย
โครงการและโอกาสดีๆ สำหรับ สตาร์ทอัพที่จะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือองค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตรง แบบ 1:1 เพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสขยายตลาดสู่การเติบโตต่อไปในอนาคต
พิเศษ รับเครดิต AWS CLOUD มูลค่า 300,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจเพิ่มอีกมากมาย สำหรับ Startup ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/ufmAJfNbn8YJCbew9 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- คุณมณฑา : 081-372 9163 montha@nia.or.th
- คุณชนม์ชนันทร์ : 061-418 5113 chonchanan@aieat.or.th