🚀 โครงการ DIProm Startup Connect เพิ่มโอกาสจับคู่ธุรกิจ เข้าถึงตลาดของภาคอุตสาหกรรมและแหล่งเงินทุน

View Calendar
February 22, 2022 All day

DIPROM | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านความยั่งยืน ร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ DIProm Startup Connect
เพื่อเพิ่มโอกาสจับคู่ธุรกิจ เข้าถึงตลาดของภาคอุตสาหกรรม และแหล่งเงินทุน โดยร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

คุณสมบัติของสตาร์ทอัพที่รับสมัคร
1. จดทะเบียนนิติบุคคล
2. มีโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ B-C-G Economy
3. มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ไปร่วมทดสอบการใช้งานจริงกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ 65 ได้ที่
Link : https://forms.gle/xSSEFAxsdi26mpiy7