🚀 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘Mahidol Startup Incubation 2022’

View Calendar
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับนักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่า (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ผู้ที่สนใจ มีไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ "Mahidol Startup Incubation 2022" 
โดยตลอดโครงการ ท่านจะได้รับสิทธิ์ ในการใช้ Co-working space พร้อมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่า Mentor ที่จะมาช่วยให้คำแนะนำเพื่อปั้นให้ไอเดียให้เกิดขึ้นจริง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุทธิ / คุณอาภาภรณ์ โทร 02-849-6420