🚀 เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Invent for the Planet 2022

View Calendar

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ‘Invent for the Planet 2022’
บ่มเพาะไอเดียสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และประเด็นทางสังคม เพื่อพัฒนาโลกของเราให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมคว้าโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching ในระดับนานาชาติ โดย Texas A&M University
* สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจเข้าร่วมโครง สแกน QR CODE หรือเข้าไปที่ shorturl.at/fpvzO