🚀 กิจกรรม Workshop “𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫”

View Calendar
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ม.มหิดล
เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫” พบกับ “คุณนพ พงศธร ธนบดีภัทร”
CEO & CO-Founder Eddu Group International และ CEO & CO-Founder FINNX ธุรกิจ Startup ที่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
🗓  วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 (13.00-16.30 น.)
📍 True Lab ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)

‼รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่งเท่านั้น ‼
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 ธันวาคม 2565 : https://int.mahidol.ac.th/data-for-entrepreneur/