🚀 กิจกรรม ‘Invent for the Planet 2022’

View Calendar
February 18, 2022 - February 20, 2022 All day

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม ‘Invent for the Planet 2022’
บ่มเพาะไอเดียสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และประเด็นทางสังคม เพื่อพัฒนาโลกของเราให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมคว้าโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching ในระดับนานาชาติ โดย Texas A&M University