🚀 การประกวดเฟ้นหา Metaverse Thailand Brand Ambassador

View Calendar

เวทีประกวด Metaverse Thailand Icon Contest by TECHTORO ที่จะเปิดโอกาสการให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารองค์กร
และสื่อสารการตลาดให้แก่ Metaverse Thailand เพื่อรับเงินรางวัลมูลค่า 2 ล้านบาท พร้อมโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนของ Metaverse Thailand และโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ Metaverse global ในประเทศ เวียดนาม และดูไบ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการค้นหาตัวแทนองค์ในการสื่อสารภารกิจขององค์และสื่อสารด้านการตลาดให้ออกไปสู่สาธารณะเป็นวงกว้าง ซึ่งผู้ได้รับตำแหน่ง Metaverse Thailand Icon Contest ต้องอยู่ในสัญญาการร่วมงานกับทาง Metaverse Thailand เป็นระยะเวลา 3 ปี 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click !