💵 โครงการทุน ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022‘

View Calendar
December 12, 2022 All day

โครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022’
นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาทางนี้ !!

โอกาสที่จะได้รับทุนเพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจ มูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท
กับโครงการ Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022

——————————————

ด้วยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ
สมัครเข้าร่วมโครงการ 'Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022' 

รอบที่ 1 : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2565