💵 วันสุดท้าย !! ปิดรับสมัครทุน ‘Pre-Talent Mobility’

View Calendar

โครงการ Talent Mobility เปิดรับสมัครทุน ‘Pre-Talent Mobility’
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Click !