💡 มหกรรม TRIUP FAIR 2022 โดย สกสว.

View Calendar

สกสว. จัดมหกรรม “TRIUP FAIR 2022แนะนำ พ.ร.บ.ใหม่ "พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 " ให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจถึงความสำคัญ รวมไปถึงเวทีเสวนา ที่เชิญเหล่าวิทยากรชั้นแนวหน้าของแต่ละสาขาต่าง ๆ มาแบ่งปันความรู้ และยังมีโซนกิจกรรมต่าง ๆ อีกมาย อาทิ โซนนวัตกรรมเด่น โซนตลาดทรัพย์สินทางปัญญา และโซนคลินิกให้คำปรึกษา โซนเทรนนิ่ง โซนเจรจาธุรกิจ โซนสินเชื่อเพื่อนวัตกรรม โซนร้านค้านวัตกรรม เป็นต้น ณ Hall 1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์

ในวันที่ 4-6 เมษายน เวลา 10.00 - 18.00 น.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://triupfair.com/i-regist/index.php?r=register&project=2565-01