💡 กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “Smell You Can See and IoT System – เปลี่ยนกลิ่นให้เป็นสิ่งที่คุณมองเห็นได้”

View Calendar
กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “Smell You Can See and IoT System – เปลี่ยนกลิ่นให้เป็นสิ่งที่คุณมองเห็นได้”
โดยบริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด จากทีมสตาร์ทอัพ ‘MUI Robotics’ ซึ่งผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ Mahidol Incubation Progam 2021
🤖 กิจกรรมสัมมนาที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจวัดกลิ่นแบบดิจิทัลให้กับภาคธุรกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และจมูกอิเล็กทรอนิกส์มานานกว่า 20 ปี
🗓 วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom)
✍ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : สแกน QR CODE หรือเข้าไปที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSckHtcLTMLmkK.../viewform