💡 การประชุม “พรบ.ใหม่ นักวิจัยต้องรู้ : พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

View Calendar
กองบริหารงานวิจัยขอเชิญบุคลากร และนักวิจัยทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุม "พรบ.ใหม่ ... นักวิจัยต้องรู้: พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม"
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2565
รับจำนวนจำกัดเพียง 90 ท่าน เท่านั้น !!!
ลงทะเบียนได้ที่:
และสามารถรับชมผ่านทาง:
Facebook Live: https://www.facebook.com/MU.Research หรือ