💡โครงการ FOREFOOD Acceleration Cohort (เปิดรับสมัครถึง 30 ม.ค.66)

View Calendar
January 30, 2023 All day
เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สวทช.
เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร
เข้าร่วมโครงการ "FOREFOOD Acceleration Cohort #1"
โครงการพัฒนาธุรกิจที่มีฐานจากเทคโนโลยีเชิงลึกออกสู่ตลาด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : shorturl.at/gqrvR
(ตั้งเเต่วันนี้-30 มกราคม 2566)
สอบถามเพิ่มเติม :
02-849 6420 : นางสาว นันทิกานต์ สีดาวงษ์ , นางสาว พรชิตา ภิรมย์เมือง