💡สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Salt restriction for hypertension and kidney diseases: from innovations to policy”

View Calendar
March 9, 2022 14:00 - 16:00

MIND Center Advancing Medical Innovations Seminar ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ
"Salt restriction for hypertension and kidney diseases: from innovations to policy"

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Click

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น B อาคาร 4
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2201-2800, 06-2078-4049 (คุณปรีชญา)
rama.mindcenter@gmail.com