💡สัมมนาผู้ประกอบการ “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร”

View Calendar
December 20, 2022 09:00 - 12:00
ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
ภายใต้หัวข้อ Innovation for Sustainability ปรับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
“เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร”
🗓 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00-12.00 น.)
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://int.mahidol.ac.th/foodindustry/
*ปิดรับลงทะเบียน 19 ธันวาคม 2565 สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!