💡กิจกรรมอบรม หัวข้อ “Biological evaluation of medical devices”

View Calendar
August 19, 2022 08:45 - 12:00
ขอเชิญนักวิจัยและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เข้าร่วมอบรม หัวข้อ “Biological evaluation of medical devices”
📚 โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ (Biocompatibility)
ร่วมกับการประเมินและการทดสอบตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 10993 series
โดยสามารถนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินการ บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
▶️ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 – 12.00 น. (ในรูปแบบ On-site)
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
‼️ จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน เท่านั้น ‼️
📲 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/cYUYK84iRdDWx3V18
ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2565
🤩 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ‼️
‼️ หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิจัยและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เท่านั้น
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-590-7149 , 061-495-9115 (คุณธเนศ)