💡สัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.”

View Calendar
July 6, 2022 09:00 - 12:00

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND : Medical Innovations Development Center)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.” 🩺

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 (ผ่านระบบ Webex) เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/RUpMXJtBGoSaYBab8

สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย * ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 5 กรกฎาคม 2565