💡สัมมนาออนไลน์ “พลิกโฉม…สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร

View Calendar
January 19, 2023 09:00 - 12:00

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

ในหัวข้อ “พลิกโฉม...สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากรกหมู”
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 (เวลา 09.00-12.00 น.)
ลงทะเบียนได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/agriculture_pig/