กิจกรรม ‘Research Sharing เรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา จากงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ’

View Calendar
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 'Research Sharing เรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา จากงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ'

ได้รับเกียรติบรรยายโดย
- รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
- คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

📌 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 (เวลา 9.00 - 11.00 น.)
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting