💡กิจกรรมอบรม หัวข้อ “การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย”

View Calendar
August 22, 2022 08:45 - 16:00
ขอเชิญนักวิจัยและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมอบรม
หัวข้อ “การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย
(AMDD & CSDT Preparation incl. Essential Principles, Medical Device Grouping & Classification)”
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์
และการจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ CSDT (Common Submission Drossier Template)
รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์
โดยสามารถนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินการ บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. (ในรูปแบบ On-site)
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน เท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/t1ydVJMziNjpAm2y9
ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2565
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิจัยและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-590-7149 , 061-495-9115 (คุณธเนศ)